Day: September 16, 2021

Categories Lifestyle

ขายส่งปลาสลิด บางบ่อ ราคาโดน คุณภาพดี

ปัจจุบันมีแหล่งขายส่งปลาสลิด บางบ่อ มากมายให้ผู้ที่สนใจได้สั่งซื้อ นำไปขายต่อ ได้กำไรงาม แม้ว่าราคาจะเป็นปัจจัยแรกๆ ที่พ่อค้าแม่ค้าให้ความสำคัญ แต่ถ้าเลือกแหล่งขายส่งปลาสลิด บางบ่อ ราคาถูก คุณภาพไม่ดี เมื่อเอาไปจำหน่ายขายต่อ ก็ไม่ทำให้ลูกค้าติดใจ ลูกค้าซื้อไปรับประทานแล้วเสียความรู้สึก แม้แต่พ่อค้าแม่ค้าเอง บางครั้งก็อาจขาดทุนจากการขายไม่ออก หรือเก็บรักษาปลาสลิดไว้ไม่ได้นาน ขายไม่ออก ปลาเน่าเสียเร็ว เหตุเกิดจากคุณภาพตัวปลาที่ไปรับมาขายไม่สดใหม่ ปลาสลิด ที่ขึ้นชื่อ มีชื่อเสียงหรือไม่รับความนิยม ก็คงหนีไม่พ้นปลาสลิด บางบ่อ…