Day: May 20, 2022

Categories Lifestyle

การก่อสร้างตึกสูงพิเศษ ควรรู้อะไรบ้าง?

ข้อควรรู้ในการก่อสร้างตึกสูงพิเศษ มีอะไรบ้างวันนี้เรามีเกร็ดความรู้มาฝากกัน เผื่อว่าคุณกำลังตัดสินใจที่จะสร้างตึกประเภทนี้ หรือกำลังหาข้อมูลเพื่อซื้อคอนโดที่เป็นตึกสูง เพื่อจะได้มั่นใจถึงความปลอดภัยที่คุณจะได้รับนั่นเอง  โครงสร้างโหลดด้านข้าง  การก่อสร้างตึกสูงพิเศษ ต้องออกแบบให้ทนต่อแรงด้านข้างได้ดี แรงด้านข้างที่กระทำต่ออาคาร ได้แก่ แรงลมและแผ่นดินไหว กล่าวคือต้องมีฐานขนาดใหญ่ซึ่งจะกินเนื้อที่มาก ดังนั้นในยุคต่อมาเมื่อมีการสร้างอาคารสูงพิเศษในเขตเมือง ด้วยพื้นที่ก่อสร้างที่จำกัด จึงได้มีการพัฒนาโครงสร้างอื่น ๆ เพื่อให้ได้โครงสร้างที่สูงในพื้นที่จำกัด  โครงสร้างกรอบ  เมื่อเทคโนโลยีวิศวกรรมได้พัฒนาจนสามารถสร้างกรอบแข็ง (Framed Structure) อาคารต่าง ๆ ได้ ความสูงที่สูงขึ้นก็ถูกพัฒนาขึ้นเนื่องจากนั่งร้านสามารถกระจายแรงรูปแบบต่าง…