เครียดแค่ไหน ใช้ศิลปะเพื่อการบำบัดช่วยได้

CategoriesLifestyleTagged

พูดถึงเรื่องความเครียดในปัจจุบันนี้พบว่าคนในสังคมมีความเครียดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เรากำลังเผชิญกับสภาวะแวดล้อมฝุ่น PM2.5 แบบนี้ ทั้งสภาวะจิตใจและสภาพร่างกาย ก็พลอยจะย่ำแย่ไปตามๆ กัน  สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำให้เรามีความสุขน้อยลง ทั้ง ๆ ที่ชีวิตความเป็นอยู่ในแง่มุมอื่นๆ ในยุคนี้ดีกว่าสมัยก่อนมาก  ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกที่มากขึ้น ทั้งเครื่องใช้ในครัวเรือน พาหนะในการเดินทาง อาหารที่มีความรสชาติ คุณภาพและสีสันที่สวยงามขึ้น แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมานี้ล้วนต้องแลกด้วยเงินที่หามาจากน้ำพักน้ำแรง และทุกวันนี้คนส่วนมากให้ความสนใจกับสิ่งของที่อยู่นอกกาย ภาพลักษณ์ที่ต้องดูดีในสายตาคนอื่น มีความอยากได้อยากมีเหมือนคนอื่น จึงทำให้เกิดความเครียดเมื่อไม่ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งความเครียดนี้จะนำมาซึ่งโรคร้ายต่าง ๆ ที่เป็นอันตราถึงชีวิตได้ ดังนั้นการบำบัดความเครียดที่เกิดขึ้นจะช่วยให้สุขภาพจิตแข็งแรง ส่งผลให้สุขภาพกายดีขึ้น ซึ่งวันนี้เรามีช่องทางที่จะช่วยในการบำบัดความเครียดได้ นั่นคือ การทำงานศิลปะ

            งานศิลปะเป็นงานที่ต้องลงมือทำด้วยตนเองและงานศิลปะเป็นสิ่งที่สวยงาม งานศิลปะสามารถที่จะบำบัดความเครียดได้ เนื่องจากในขณะที่เราทำงานศิลปะอยู่นั้น จิตใจของเราจะจดจ่ออยู่ที่ตัวงานที่ทำอยู่ ทำให้จิตมีสมาธิไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องที่ทำให้เกิดความเครียด ไม่รู้สึกอิจฉาอยากได้อย่างมีเหมือนที่คนอื่นเขามีกัน การที่จิตใจจดจ่อกับงานศิลปะที่อยู่ตรงหน้า เป็นการดึงจิตกลับเข้ามาสู่บ้านที่แท้จริงของจิต นั่นคือ ภายในตัวของเรา เพราะในขณะที่ทำงานศิลปะจะต้องมีการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย เพื่อทำผลงานที่ออกมาได้ตามใจนึก ซึ่งศิลปะที่ช่วยบำบัดความเครียดจะเป็นอะไรก็ได้ที่ตัวเราชอบและอยากที่จะทำ ทำแล้วรู้สึกสบายใจ โดยที่งานดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเป็นงานที่สวยงาม งานที่เป็นที่ยอมรับของผู้อื่น เพราะงานที่ทำออกมาเป็นงานที่ตัวเราอย่างทำ บางครั้งการนั่งขีด ๆ เขียน ๆ หรือระบายสีไปเรื่อย ๆ โดยที่ไม่มีจุดหมายว่าภาพที่ระบายอยู่นั้นจะออกมาเป็นภาพอะไร ก็สามารถช่วยบำบัดความเครียดได้ เนื่องจากในขณะที่ทำการระบายสี เราได้รู้สึกปลอดปล่อย ได้ทำตามใจ ไม่ต้องคิด ไม่ต้องวางแผน ไม่ต้องอยู่ในกฎระเบียบหรือข้อบังคับใดจึงทำให้รู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ

            ดังนั้นสำหรับท่านที่รู้สึกว่าตนเองมีความเครียดเกิดขึ้น ไม่ว่าจะมากหรือน้อย หากต้องการบำบัดความเครียดที่มีอยู่ให้หายไป ลองหางานศิลปะที่ตนเองชื่นชอบ เช่น การวาดรูประบายสี การเล่นดนตรี การประดิษฐ์สิ่งของต่าง เป็นต้น การทำงานศิลปะที่ท่านชอบจะช่วยทำให้ท่านมีสมาธิ ลดความเครียดที่มีอยู่ในจิตใจและร่างกายให้ลดลง โดยปล่อยให้จิตควบคุมมือและทำไปเรื่อย ๆ แล้วงานศิลปะจะช่วยทำให้คุณอารมณ์ดีขึ้นได้

About the author