Tag: Art Gallery

Categories Art

10 สถานที่อาร์ตแกลเลอรีในกรุงเทพที่ไม่ควรพลาด

การได้ชื่นชมงานศิลปะที่สวยงาม ในรูปแบบต่างๆ ถือเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ของของศิลปินมากมาย อาทิเช่น ภาพวาดจิตกรรมอันสวยงาม ภาพถ่ายที่สื่อถึงเหตุการณ์และจิดตวิญญาณ และรูปปั้นที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ เป็นต้น แต่ทุกๆ ท่านทราบกันหรือปล่าวครับว่า… สถานที่จัดแสดงงานศิลป์ในกรุงเทพหรือพวกอาร์ตแกลเลอรี่ใจกลางกรุงนั้นมิยู่ที่ใดบ้าง วันนี้เราจะพาทุกๆ ท่านประสบพบเจอกับ “10 สถานที่อาร์ตแกลเลอรีในกรุงเทพที่ไม่ควรพลาด” ให้ทุกๆ ท่านได่ชมกันครับ 10 สถานที่อาร์ตแกลเลอรีในกรุงเทพที่ไม่ควรพลาด  1. BANGKOK CITYCITY GALLERY อาร์ตแกลลอรี่ที่มีความสวยงาม ผ่านการออกแบบที่ประณีต…