Tag: ระเบียบในการเข้าชมหอศิลปวัฒธรรมกรุงเทพมหานคร

Categories Art

ระเบียบในการเข้าชมหอศิลปวัฒธรรมกรุงเทพมหานคร

ท่านผู้อ่านที่มีใจรักษ์และสนใจในศิลปะทุกๆ ท่านคงไม่มีใครไม่รู้จักกับ “หอศิลปวัฒธรรมกรุงเทพมหานคร” กันอย่างแน่นอน เนื่องจากนิทรรศการศิลปะดังๆ จากทั้งศิลปินหน้าใหม่และหน้าเก่าต่างพากันพามาจัดกันที่นี้กันทั้งนั้น  ในวันนี้เราจึงอยากขอแชร์และแนะนำข้อระเบียบปัฏิบัติในการเยี่ยมชมงานนิทรรศการ ณ “หอศิลปวัฒธรรมกรุงเทพมหานคร” ให้กับทุกๆ ท่าน พร้อมกับแนะนำวิธีการเดินทางให้กับทุกๆ ท่านได้รู้ก่อนเดินทางเข้าชมกันครับ ระเบียบการเข้าเยี่ยมชม “หอศิลปวัฒธรรมกรุงเทพมหานคร” ทางหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ ขอให้ปฏิบัติตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้ครับ ● ขอความร่วมมือศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบการถ่ายภาพของแต่ละนิทรรศการ● กรณีที่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพ กรุณางดใช้แฟลช ขาตั้งกล้อง และไม้เซลฟี่● งดถ่ายภาพเคลื่อนไหว●…