Tag: ตำแหน่งงาน sales manager

Categories Lifestyle

งานsales manager คืออะไร

          ตำแหน่งงาน sales manager หรือ ผู้จัดการฝ่ายขาย เป็นตำแหน่งงานที่มักจะพบได้จากหลายๆกิจการที่มีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการ และเป็นตำแหน่งงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะโดยภาพรวมของตำแหน่งนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดการขายสินค้าซึ่งถือเป็นรายได้ของกิจการนั้นๆเป็นสำคัญ ดังนั้นในตำแหน่งนี้จึงเป็นตำแหน่งที่มักจะรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานหลายปีมาทำงานในตำแหน่งนี้ เพื่อให้กิจการมีการบริหารด้านการขายที่มีประสิทธิภาพและ sales manager สามารถแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้           สำหรับผู้ที่สนใจหรือต้องการสมัครงาน sales manager ควรรู้ข้อมูลเบื้องต้นที่ตำแหน่งงานนี้ต้องการเสียก่อน เพราะถึงแม้ว่างานขายจะเป็นงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นจำนวนมากและการรับสมัครงาน sales manager ก็เป็นตำแหน่งที่มีการเปิดรับเป็นลำดับต้นๆ แต่ด้วยเงินเดือนที่สูงขึ้น ความรับผิดชอบและประสบการณ์ที่จำเป็นกับตำแหน่งงานนี้ก็มากดขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน โดยตำแหน่ง…