Tag: ความเครียด

Categories Lifestyle

เครียดแค่ไหน ใช้ศิลปะเพื่อการบำบัดช่วยได้

พูดถึงเรื่องความเครียดในปัจจุบันนี้พบว่าคนในสังคมมีความเครียดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เรากำลังเผชิญกับสภาวะแวดล้อมฝุ่น PM2.5 แบบนี้ ทั้งสภาวะจิตใจและสภาพร่างกาย ก็พลอยจะย่ำแย่ไปตามๆ กัน  สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำให้เรามีความสุขน้อยลง ทั้ง ๆ ที่ชีวิตความเป็นอยู่ในแง่มุมอื่นๆ ในยุคนี้ดีกว่าสมัยก่อนมาก  ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกที่มากขึ้น ทั้งเครื่องใช้ในครัวเรือน พาหนะในการเดินทาง อาหารที่มีความรสชาติ คุณภาพและสีสันที่สวยงามขึ้น แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมานี้ล้วนต้องแลกด้วยเงินที่หามาจากน้ำพักน้ำแรง และทุกวันนี้คนส่วนมากให้ความสนใจกับสิ่งของที่อยู่นอกกาย ภาพลักษณ์ที่ต้องดูดีในสายตาคนอื่น มีความอยากได้อยากมีเหมือนคนอื่น จึงทำให้เกิดความเครียดเมื่อไม่ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งความเครียดนี้จะนำมาซึ่งโรคร้ายต่าง ๆ…