พื้นฐานงานศิลปะที่ถ่ายทอดถึงอารมณ์

CategoriesArt

“ศิลปะ” คือสื่อกลางของมนุษย์ทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเชื้อชาติไหนๆ ก็สามารถเข้าใจเข้าถึงงานศิลปะได้ทั้งนั้น ซึ่งศิลปะช่วยให้เรียนรู้ทักษะสังคมผ่านการทำกิจกรรมศิลปะร่วมกันเป็นกลุ่ม รู้จักรอคอย ผลัดกันทำ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังเรียนรู้ที่จะแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความต้องการของตนเอง และการเข้าใจผู้อื่น โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อ ในบทความนี้จะขอพาทุกๆ ท่านเข้าสู่โลกศิลปะ หาคำนิยามและการสื่ออารมณ์จากงานศิลป์ให้กับทุกๆ ท่านได้ลองอ่านกันครับ

ความหมายของศิลปะ

ศิลปะ หรือ “ART” การทำความเข้าใจในความหมายของคำว่าศิลปะเป็นเรื่องที่ยาก เพราะศิลปะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างและ การแสดงอารมณ์ความรู้สึกภายใจของมนุษย์ ที่เกี่ยวข้องกับความงามความพอใจของแต่ละคน บางคนอาจมีความชื่นชมในความงามแตกต่างกัน และยังคงเป็นเรื่องที่เข้าใจ ยากสำหรับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาศิลปะ

พื้นฐานงานศิลปะที่ถ่ายทอดถึงอารมณ์มีอะไรบ้าง?

ศิลปะ คือ การแสดงออกซึ่งอารมณ์ (Art as Expressionism) ความคิดเรื่องศิลปะ คือการแสดงออกซึ่งอารมณ์นี้ ใช้เพียงแค่ ถือว่าวัตถุประสงค์ของ ศิลปะไม่ ใช้เสนอความงามในรูปทรงของสีสันหรือเสียง และไม่ใช้เพียงแค่ การลอกเลียนแบบจากธรรมชาติ อารมณ์ทางศิลปะนั้นแตกต่างจากการแสดงอารมณ์แบบอื่นๆ ได้แก่

3.1 การแสดงอารมณ์ทางศิลปะ ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกบเจตนาหรือความตั้งใจ
3.2 การแสดงอารมณ์ทางศิลปะ ต้องมีจุดประสงค์หรือคุณค่าอยู่ในตัวเองโดยไม่มีเจตนาอื่นซ้อนเร้น เคลือบแฝง
3.3 การแสดงอารมณ์ทางศิลปะ แสดงให้รู้ว่าบุคคลมีปฏิกิริยาหรือมีความรู้สึกในทางสุนทรียะ คือความชอบไม่ชอบ

3.4 สื่ออารมณ์ในศิลปะ ประเภทการแสดงอารมณ์มีความหมายถึงคุณค่าอยู่ในตัวเป็นลักษณะพิเศษ ไม่เหมือนกับสื่อประเภทอื่น ๆ เช่นการพูดไม่ว่าเราจะ พูดถึงเรื่องอะไร การตีค่าความหมายก็จะหมายถึงสิ่งที่เราพูด แต่ในทางดนตรีหรือนาฏศิลป์นั้นคำพูดแต่ละคำมีความหมายในตัวเองโดยเป็นคำที่มีเสียงไพเราะ การรับรู้ตาม ธรรมชาติของมนุษย์ สีสันและรูปทรงจะทำให้สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไรและใช้ประโยชน์อะไร

ดังนั้นแล้วหากจะกล่าวง่ายๆ ศิลปะ ก็คือ การแสดงออกทางความรู้สึก ศิลปินอาจจะแก้ไขแต่งเติมดัดแปลงจากธรรมชาติ เช่น สื่อความหมายลงในภาพที่วานทิวทัศน์ ศิลปะจึงเป็น การ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่ได้รับจากธรรมชาติ โดยมีมนุษย์เป็นตัวถ่ายทอดความประทับใจ แต่การรับรู้ของผู้ชมอาจจะต้อง

ศิลปะกับการพัฒนาสมองและพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างไร ?

การพัฒนาสมองด้วยศิลปะนั้นควรเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วัยเด็กเพราะเพื่อเป็นการปลูกฝังการฝึกศิลปะเพื่อช่วยขัดเกลาทางด้านอารมณ์และจิตใจ ปลูกฝังให้เด็กรู้จักใช้จินตนาการ เพราะการจิตนาการสามารถนำไปต่อยอดได้อย่างไม่สิ้นสุดได้ ดั่งที่เราเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า “จินตนาการสำคัญกว่าความรู้” และเมื่อการฝึกศิลปะมีการฝึกมาตั้งแต่เด็กเมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนั้นเชื่อว่าสมองจะมีการจัดระเบียบเซลล์ที่ดี เพราะมีการฝึกและการกระทำซ้ำๆทางศิลปะมาตั้งแต่เด็ก เมื่อโตมาเป็นคนฉลาดก็จะทำให้สามารถจิตนาการสิ่งใหม่ๆได้อยู่เสมอ เห็นกันใช่มั้ยหล่ะครับว่า”ศิลปะไม่ได้มีไว้เพื่อความเพลิดเพลินจรรโลงใจเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยขัดเกลามนุษย์และสามารสช่วยเรื่องการจัดการระบบเซลล์ในสมองได้อีกด้วย” เราควรจะมีการฝึกและใช้เวลาว่างกับศิลปะอยู่สม่ำเสมอ

เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ “พื้นฐานทางศิลปะ” ที่เราได้นำมาฝากทุกๆ ท่านในวันนี้ เราหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย งานศิลป์ผลงานต่างๆ ต่างมีรูปแบบการสื่ออารมณ์ที่จินตกรต้องการสื่อเราผู้ชมเห็นกันครับ ต้องลองทำงานศิลป์เพื่อพัฒนาตนระบบสมองของตนเองกันบ้างแล้ว

About the author